Ankara Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Grubu

[ İnternet Sayfamıza Hoş Geldiniz...]

Grubumuz, Türkçe konuşan ve anlaşan fizikçilerin, çeşitli fizik alanlarında, güncel gelişmeleri düzenli olarak takip edebilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri nitelikli bir dergiye ihtiyaç olduğundan yola çıkarak Şubat 2012 tarihinden bu yana Fizik Dünyası Dergisini internet üzerinden yayınlamaktadır. Dergimizin hedefleri şöyle sıralanabilir: kozmoloji, astrofizik, parçacık ve nükleer fiziği, yoğun madde fiziği, yarı iletkenlik fiziği, doğrusal-olmayan optik, matematiksel fizik, malzeme fiziği, genel fizik, gökbilim v.s. alanlarında çalışanların güncel tartışmaları izleyebilmeleri, Türkçe terminoloji üretebilmeleri, kendi özgün çalışmalarını ve başkalarının çalışmalarını tartışabilmelerini, yeni gelişmelerden haberdar olabilmelerini, vs sağlayabilmek.
Son Güncelleme: 29 Ekim 2014, 16:59