Ankara YEF Günleri 201512 - 14 Şubat 2105
Ulusal Fizik ve Fizik Mühendisliği Çalıştayı


Ankara YEF 2015 Kurullar


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Takhmasib ALIEV (ODTU)
Prof. Dr. Satılmış ATAĞ (AU)
Prof. Dr. Orhan ÇAKIR (AU & IAU)
Prof. Dr. Serkant Ali ÇETİN (Dogus Univ.)
Prof. Dr. Durmuş Ali DEMİR (IYTE)
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER (ODTU)
Prof. Dr. Yiğit GÜNDÜÇ (HU)
Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ (ODTU)
Prof. Dr. Bayram TEKİN (ODTU)
Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (AU)
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (AU)

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mehmet ZEYREK (ODTU)
Prof. Dr. Meltem SERİN (ODTU)
Doç Dr. Kazım AZİZİ (Dogus Univ.)
Doç. Dr. Abdulkadir ŞENOL (Kastamonu Univ.)
Doç Dr. Hayriye SUNDU PAMUK (Kocaeli Univ.)
Doç Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR (IAU)
Dr. Aysuhan OZANSOY (AU)
Dr. Volkan ARI (AU)
Yrd. Doç. Dr. Sinan KUDAY (IAU)
Araş. Gör. Mesut ÜNAL (ODTU)
Araş. Gör. Soner ALBAYRAK (ODTU)
Araş. Gör İbrahim ÜLGEN (ODTU)
Araş. Gör. Ayşe Elçiboğa KUDAY (IYTE)
Son Güncelleme: 07 Dec 11, 14:12