Ankara YEF Günleri 201512 - 14 Şubat 2105
Ulusal Fizik ve Fizik Mühendisliği ÇalıştayıSözlü Sunumlar
(Başvuru sırasına göre...)

 

Adı ve Soyadı

Üniversite

Sunum Başlığı

1

Soner Albayrak

ODTÜ

CPT Violating Quantum Electrodynamics and Beyond

2

Hatice Duran Yıldız

Ankara Ünv.

Lineer Hızlandırıcı Sisteminde Tabanca, Ana Hızlandırıcı Tasarımı ve Modellemesi ve Demet Dinamiği

3

Ömer Yavaş

Ankara Ünv.

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Çıktıları

4

Saleh Sultansoy

TOBB ETÜ

Linak-Halka Tipli Çarpıştırıcılar: Işınlık ve Fizik

5

Ayben Uysal Karasu

KTO Karatay Ünv.

Strangeness Production in ALICE at the LHC Energies

6

Vali Bashiry

Cyprus Internatiol Unv.

Kuantum renk dinamiğinin toplama kurallarını kullanarak radiatif bazı ağır mezonların bozunumu 

7

Sertaç Öztürk

Gaziosmanpaşa Ünv.

İki-jet Olaylarında Parton Çiftinin Belirlenmesi

8

Taygun Bulmuş

MSGSÜ

Süpernova Nötrinoları ve Güncel Nötrino Araştırmaları

9

Murat Köksal

Cumhuriyet Ünv.

CLIC'de anomal WWZGamma bağlaşımının incelenmesi

10

Avni Aksoy

Ankara Ünv.

Elektron Hızlandırıcısı ve SEL Tesisi –TARLA

11

Abdulkadir Şenol

Abant İzzet Baysal Ünv.

LHC de gamma-proton çarpışmalarında anormal HZgamma bağlaşımlarının incelenmesi

13

Hayriye Sundu Pamuk

Kocaeli Ünv.

KRD Toplam Kurallarında Güçlü Kuplaj Sabitlerinin Hesaplanması

14

Tülün Ergin

TÜBİTAK Uzay

Süpernova Kalıntıları: Samanyolu’ndaki Kozmik Işın İvmelendiricileri

15

Kadir Öcalan

Necmettin Erbakan Ünv.

SM photon production measurements at CMS

16

Suat Dengiz

ODTÜ

D-Boyutlu Yüksek Mertebeden Eğrili Kütleçekim Teorilerinin Weyl genişletilmesi ve Kendiliğinden Simetri Kırılması

17

Sinan Kuday

İstanbul Aydın Ünv.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı' nda  HZZ' Bağlaşımlarının Ölçümü

18

Çağın Kamışçıoğlu

Ankara Ünv.

OPERA Deneyine Ait Nötrino Etkileşimlerindeki Çokluk Dağılımları

20

Ümit Ertem

Ankara Ünv.

BTZ  Karadeliği ve Grafen

21

Zerrin Kırca

Uludağ Ünv.

Production of the vector like top quark and heavy Z in the littlest Higgs model at High energy electron positron colliders

22

Cem Salih Ün

Uludağ Ünv.

Süpersimetrik Modellerde Stop-Top Dejenerasyonu ve İnce Ayar

23

Jale Yılmazkaya Süngü

Kocaeli Ünv.

Semileptonic Transition of Tensor 𝜒𝑐2(1𝑃) to 𝐷𝑠 Meson

24

Bayram Tekin

ODTÜ

Ricci ve Cotton Akıları

25

Sedat Altınpınar

Bergen Unv.

ALICE’de Ağır Çeşni Nicelikleri

26

Çiğdem Gamsızkan

ODTÜ

Kozmik mikrodalga arka ışınımına deneysel bakış

27

Ercan Kılıçarslan

ODTÜ

2+1 Boyutta Kütleli Kütle Çekimsel Anyonlar Arasındaki  Etkileşimler

28

Orhan Çakır

İstanbul Aydın Ünv.

LHC’de Yeni Ağır Kuarkların Araştırılması

29

Ümit Kaya

Ankara Ünv.

TeV enerjili ep çarpıştırıcılarında Majorana Nötrino ve WR bozonun aranması

30

Emre Onur Kahya

İTÜ

Kozmolojik Tedirgemeler

31

Sezen Sekmen

Kyungpook National Unv.

Razor ile yeni fizik aramak

 

32

Mehmet Kemal Gümüş

Hacettepe Ünv.

Bağlı Sistemlerde Birincil Bağlar Ayar Dönüşümlerinin Jeneratörleri midir?

33

M. Bilge Demirköz

ODTÜ

Karanlık Madde ve AMS-02 deneyi

34

Aslı Tandoğan

Old Dominion Unv.

Kuantum Renk Dinamiğinde Tekil Dağılım Genliklerinin Analitik Değişimi

Poster Sunumları
(Başvuru sırasına göre...)

 

Adı ve Soyadı

Üniversite

Poster Başlığı

1

Ayşenur Gencer

ODTÜ

Defocusing Beam Line Design for an Irradiation Facility

2

Sedanur & Gözdenur Toraman

ODTÜ

OPERA deneyinde  otomatik emülsiyon mikroskobu

3

Akif Korkmaz

ODTÜ

Bir "ROOT" çalışması: Futbol

 

Son Güncelleme: 17 Şub 15, 14:12